بایگانی

  1. خانه
  2. مجتمع سنگ تهران
تامین کننده ها
مجتمع سنگ تهران و کارگاهِ تو تفاهم نامه همکاری امضا کردند

شرکت ابنیه سازان ستاوند مالک بازار کارگاه تو و شرکت تعاونی مجتمع نمایشگاه و فروشگاه های سنگ تهران،. با هدف ایجاد همکاری در راستای مکانیزه کردن و هوشمندسازی فرآیندهای فروش و ایجاد سیستم پیگیری نیازهای مشتریان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش روابط عمومی ابنیه سازان ستاوند،. نمایندگان دو شرکت ابنیه سازان ستاوند و شرکت تعاونی....