تامین کننده
ایمیل تأییده شده است شرکت ایتای فوم
0/5 (0 بازخورد)
زمان عضویت ۲۲ فروردین, ۱۴۰۲

شرکت ایتای فوم XPS ساندویچ پانل پلی استایرین

مزایافومXPS 1- سهولت درحمل ونقل ۱قابلیت اجرابرروی انواع سقفهای کاذب ۲تنوع زیادطرحها ۳درهنگامزلزله تخریب صورت نمیگیرد،سبکی آن باعث شده تاباکمترین زیرسازی شاسی نصب واجراگردد. ۴ ️قابلیت رنگپذیریخوبی دارد ️۵ سرعتکارحدودا۱۰برابرافزایش مییابد ۶باتوجه به فشردگی واستحکامفوقالعادهXPSاین محصول میتواندبه راحتی نقش دیواررادرهرسازهای عهده دارشود.

 

آدرس: همدان

تلفن: ۰۹۹۰۸۶۷۴۷۴۴

شماره همراه: ۰۹۹۰۸۶۷۴۷۴۴

وب سایت:

اینستاگرام: