تامین کننده
ایمیل تأییده شده است شرکت اطمینان بخش نوین
0/5 (0 بازخورد)
زمان عضویت ۲۶ فروردین, ۱۴۰۲

اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر شهرت درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﺑﺮای دﻗﺖ به ﺟﺰﯾﯿﺎت، در سابقه ﺧﻮد داراﺳﺖ. سابقه اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﻮﯾﻦ را ﻣﯿﺘﻮان از ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوﻓﯿﻞ ھﺎ و ﺑﺮﻧﺪ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺨﻤﯿﻦ زد. اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺨﺎر ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ را داراﺳﺖ و توانسته ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ و اول وﯾﺴﺘﺎ ﺑﺴﺖ و وینسا در ﺻﻨﻌﺖ ﯾﻮ ﭘﯽ وی ﺳﯽ و اﮐﭙﺎ  و اﻟﻮﺗﮏ و آلترال  در ﺻﻨﻌﺖ اﻟﻤﯿﻨﯿﻮم ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی دراﯾﻦ عرصه ﺑﺎﺷﺪ.

انواع توری تولید اطمینان بخش نوین : 

توری پلیسه ای، توری رولینگ، توری ثابت

یراق آلات (Window fittings)

یراق آلات مصرفی یکی از مهمترین ارکان اصلی است که در تولید پنجره باید به آن توجه کرد .

کیفیت و استحکامت و برندینگ یراق آلات بسیار حائز اهمیت میباشد .

  • برندهای معتبر جهانی که شرکت اطمینان بخش نوین استفاده می کند عبارت انداز :

 

  • روتو (ROTO) آلمانی         :    ( تک حالته . دوحالته . فرانسوی . کشویی . فولکس واگنی . کلنگی )
  • زیگینیا (SIEGENIA)        :     آلمانی
  • ورنه (VORNE)                 :     ترکیه
  • وی اچ اس ( VHS)            :     ترکیه
  • جی یو ( GU)                     :     آلمانی
  • توویک ( TOVIC )             :    اسپانیا
  • رز ( REZE)

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه، پلاک ۷، واحد ۱۱

۸۸۷۹۳۳۸۲ ۰۲۱ – ۸۸۶۷۸۰۷۱ ۰۲۱

info@etminanbakhshnovin.com

۰۹۰۳۹۶۸۲۱۱۴

۰۹۰۳۹۶۸۲۱۱۴ – ۰۹۰۳۹۶۸۲۱۱۹

@etminanbakhshno