تامین کننده
ایمیل تأییده شده است شرکت آذین پلی نور
0/5 (0 بازخورد)
زمان عضویت ۲۲ فروردین, ۱۴۰۲

تولیدکننده المان های نورانی (میز، صندلی، گلدان های نورانی و…)

نمایشگاه: تهران – شهرک غرب – بلوار ایوانک غربی – خیابان گل افشان جنوبی – مرکز خرید گل افشان

کارخانه: ساری – جاده خزر آباد – شهرک صنعتی شماره ۲ مصطفی خمینی – مجتمع پلاستیک طبرستان واحد آذین پلی نور