تامین کننده
ایمیل تأییده شده است شرکت آذرخش فرآورده های نسوز قم
0/5 (0 بازخورد)
زمان عضویت ۲۲ فروردین, ۱۴۰۲
توزیع کننده آجرهای نسوز
ســازگار با محیط زیست:سازگاری در تمام اقلیم‌های آب‌و‌هوایی (از سردترین نقطه تا گـرمترین و مرطوب‌ترین)، مقاوم در برابر باران‌های اســیدی، مــقاوم در برابر طــوفان‌های شـــنی و آفـــتاب‌های ســوزان و اشــعه خورشـید، مـقاوم در برابر شــوک‌های دمایی کویری و تغـــــییرات ناگـــــهانــــی دمــــا در شـــــب و روز
پیشــرو در صــنعت ساختمان: مــبدع و مخترع روش تولید آجر نسوز برای نمای ساختمان، اجرای بیش از یک میلیون پروژه موفق و ماندگار در سراسر ایران و جـــهان، تولیدکــننده و صنعـتگر نمونه و صادرکننده بــرتــر، صــــادرات کالا و تولـــید مـلــــی به پنج قـــاره جــــهان
بزرگترین تولیدکننده آجر نسوز در خاورمیانه: دارا بودن ۴ کارخانه تولید فعال، تولید با ظرفیت بیش از ۴۰۰ هزار قالب در روز، تنوع محصولات با بیش از ۱۰۰۰ کــد کالایی ثبت شـده، ابعــاد مــتنوع محــصولات تولیدی متناسب با هرنوع سلیقه
مرغــوبیت کالا: تـــنوع در ترکیب رنـگ‌ها، دارا بودن دانســیته حرارتی بالا (تحمل ســـــرمای زیاد و گـــرمــای زیاد) بـــــدون تغـــــییر شکل، عــــایق صوتی و حـــــرارتــی و عــایــق نســـــوز تا ۱۴۰۰ درجـــه ســـانتیگـــراد

آدرس : تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، میدان الف، پلاک ۲۱