تامین کننده
ایمیل تأییده شده است خدمات حسابداری ترازاندیش
0/5 (0 بازخورد)
زمان عضویت ۲۰ فروردین, ۱۴۰۲

 مشاور و مجری حسابداری و امورمالیاتی- خدماتی از قبیل مدیرمالی مشاغل و شرکتها و اصناف، بستن سال مالی و تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد سالیانه و تحریردفاتر و نیز دفاعیه ممیزین مالیاتی، تنظیم و بالانس خرید و فروش و انجام اظهارنامه ارزش افزوده، تهیه گزارش حسابرسی معتبر جهت اخذ وام بانکی یا ضمانت نامه بانکی و..، در تمامی بخش‌های خدمات مشاوره‌های رایگان انجام می‌شود، از دیگر خدمات ما تامین کامل بخش حسابداری مجموعه است مثل آموزش نیروی حسابداری نظارت بر او و نیز کمک در انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب و همچنین چینش حسابها