جزئیات درخواست دهنده

  1. خانه
  2. جزئیات درخواست دهنده
تامین کننده ها
درخواست دهنده

درباره “جواد منافی”

درخواست های ارسال شده

  • مبلغ پیشنهادی درخواستهزینه پیشنهادی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان - ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چهار عدد درب ضد سرقت به رنگ ونگه مورد نیاز است.