تامین کننده
ایمیل تأییده شده است بیرقی
0/5 (0 بازخورد)
زمان عضویت ۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲

اجاره تخته و بشکه و حمل و نقل آن

اجاره تخته و بشکه بنایی همراه حمل و نقل آن

پخش مصالح ساختمانی سریع ارزان بدون واسطه

 

آدرس: تهران همت غرب

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۲۴۷۰۸ 

شماره همراه: ۰۹۳۵۰۷۰۷۲۷۲ / ۰۹۱۲۲۰۸۹۸۰۶ 

وب سایت:

اینستاگرام: